Ενήλικες

 
            Η  Συμβουλευτική ενηλίκων  είναι μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου που ζητά συμβουλευτικές υπηρεσίες.
            Απευθύνεται σε άτομα που ζητούν να διερευνήσουν ή να επιλύσουν θέματα όπως: πένθος, θλίψη, άγχος, πανικό, προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ή στην εργασία, να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους και τους τρόπους να τα προσεγγίσουν και τέλος να δουν την ζωή τους από μία πιο αισιόδοξη οπτική.
            Η Συμβουλευτική διαδικασία βασίζεται σε μία σχέση σεβασμού, αποδοχής και βαθιάς ενσυναίσθησης που διαθέτει ο Σύμβουλος σαν τρόπο έκφρασης, μέσα από την εκπαίδευσή του και την προσωπικότητά του.
            Η ατομική Συμβουλευτική με προσωποκεντρικό τρόπο «αποβλέπει» στο να συνοδεύσει το άτομο σε μία διαδικασία που θα το οδηγήσει στην αποκάλυψη ενός πιο συγκροτημένου, ισορροπημένου και τέλος ολοκληρωμένου λειτουργικού προσώπου.
            Ενός προσώπου που θα γνωρίζει τις δυνατότητές του και θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους φόβους και τα θέματα της ζωής με λειτουργικό τρόπο.
            Ο προσωποκεντρικός Σύμβουλος ακολουθώντας την θεωρία του
 Ro­gers, θεωρεί ότι κάθε πρόσωπο έχει μία εσωτερική δύναμη στον οργανισμό ώστε να βελτιώνεται με απώτερο σκοπό την αυτοπραγμάτωσή του.
            Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται το άτομο που έρχεται σ’ αυτόν, ότι είναι ικανό να φθάσει στον ποθητό του στόχο αν δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα διεργασίας και διερεύνησης. Η ατομική συνάντηση διαρκεί 50 λεπτά και η συχνότητα συνήθως της επίσκεψης είναι μία φορά την εβδομάδα.